Organización del Transporte y la Distribución

Organización del Transporte y la Distribución

438 horas
27/05/2024
25/09/2024

O obxectivo xeral deste curso é Organizar e controlar as operacións de transporte de mercadorías para optimizar o proceso loxístico de acordo coas especificacións establecidas, prazo e custo, garantindo a integridade e seguimento das mercadorías durante o proceso, cumprindo a normativa vixente de transporte e utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa.