Mercadotecnia e compravenda internacional

Mercadotecnia e compravenda internacional

768 horas
24/03/2023
29/09/2023

Obter e tratar información para o sistema de información de mercados elaborando a información de base para a aplicación das políticas de mercadotecnia-mix internacional, e asistir nos procesos de negociación vinculados ao contrato de compravenda internacional utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira.