Xestión e Control do Aprovisionamento

Xestión e Control do Aprovisionamento

468 horas
20221128
20230414

O obxectivo xeral do curso é aprender a preparar e controlar o plan de aprovisionamento de materiais/mercadorías de sistemas de produción e distribución. Realizando a programación, o control dos fluxos de produción/distribución e colaborando na optimización e calidade da cadea loxística, utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa.