Gestión de la Producción en Fabricación Mecánica

Gestión de la Producción en Fabricación Mecánica

368 horas
19/12/2023
08/04/2024

O obxectivo xeral do curso é programar e controlar a produción en fabricación mecánica, para asegurar o seu axuste cos obxectivos de produción e ordes de fabricación, determinando os lotes que se deben fabricar e o comezo da súa produción, garantindo a subministración de materias primas e produtos semielaborados nas liñas e postos de fabricación, cumprindo cos criterios de calidade, seguridade e protección do medio ambiente establecidos.